Velkommen til UL Øyna

Årsmøtet 2012 21. mars kl. 19.30

Velkommen til årsmøtet i UL Øyna. Siste året har vært et prøveår med felles styre for Teaterlaget og Ungdomslaget. Barnelaget har sittet med en observatør.

På årsmøtet bestemmes veien videre og nytt styre velges.


Vi vil komme med mer informajson vedrørende agenda om kort tid.


Det vil også annonseres i inderøyningen.


Er du interessert i å jobbe for et aktivt Øynheim de neste par årene ta kontakt med valgkomiteen som er:


Bente Melhus


Olav Nossum


Hanne Damås