Velkommen til UL Øyna

FAU/Klassekontakt - perm

På dennes siden samles informasjon om arbeidet i FAU - både om rollene for klassekontakter og FAU, men også om arrangement i regi av FAU. Skriv gjerne ut dokumentene dere har behov for, og sett i egen klassekontaktperm - som gis videre til neste klassekontakt. Send inn evalueringer og opplegg for arrangementene til mariuhaga@gmail.com , så legger vi der opp her.

1. Hva er en ansvaret til en klassekontakt ?
Kort oppsummering til å sette i perm.
Utvidet informasjon.

2. Hva innebærer å være FAU-medlem
Kort oppsummering til å sette i perm.
Utvidet informasjon.

3. Hva driver FAU med - årshjulet
Årshjulet.

Referater fra Arrangement

** November: Fellesarrangement med skolen og FAU i grunnskoleuka

Referat 2013
Referat 2011


** Desember: Julegrantenning/andre arrangement

Julegrantenning 2011


** Januar: Juleball for 7.klasser** Mars/april: Storforeldremøte, valg FAU

Innkalling 2014 / Foredrag 2014
Referat 2012


** April/mai: Vedlikehold av trimsti, vedlikehold av hundremeterskogen


**17 mai: 4/7 klasse
2013: Natursti 4 klasse.
2012:Arbeidsliste og innkjøpsliste 7 klasse.


** Rostadavslutning: 5/6 klasse

Referat 2012 Referat 2011


Kommende FAU arrangement

31 mars 2014 kl 19-21.
Storforeldremøte /FAU årsmøte.
Innkalling.